FI / SV

Välkommen till Medinet -

den moderna egenvårdstjänsten

Medinet är en hälso- och sjukvårdstjänst som är avsedd för alla kommuninvånare. Med hjälp av tjänsten kan du följa upp och förbättra din hälsa på ett helt nytt sätt. Förutom administrationen av de egna hälsouppgifterna ingår också många andra funktioner i tjänster.

Obs! Skapa ett Medinet-konto vid ditt första besök i tjänsten. Därefter kan du logga in i tjänsten och granska dina egna uppgifter.

Det virtuella hälsokontot på Medinet är anpassat för just dig. Det är enkelt att ta kontot i bruk: när du beslutar att ta tjänsten i bruk har redan en omfattande del av dina hälsouppgifter registrerats i Medinet av en sjukvårdsanställd.

På Medinet-kontot kan du följa upp din egen hälsa eller ditt sjukdomstillstånd på ett nytt och enkelt sätt. Vårdplanen som du har gjort upp tillsammans med en sjukvårdsanställd och mycket annan information uppdateras automatiskt till ditt konto.

Känner du till din egen risk att insjukna i till exempel diabetes eller att drabbas av en hjärninfarkt? Vill du veta din egen statistiska förväntade livslängd utgående från dina nuvarande levnadsvanor. Du kan snabbt få ett svara på dessa frågor med hjälp av den elektroniska hälsogranskningen.

Medinet - den nya användarvänliga egenvårdstjänsten

Granska dina hälsouppgifter elektroniskt från din egen dator

Följ upp din hälsa på ett nytt och smidigare sätt

Medinet är en ny sorts elektronisk hälsovårdstjänst. Du kan ta i bruk ditt eget Medinet-hälsokonto som innehåller redan en omfattande del av dina hälsouppgifter, registrerade av sjukvårdsanställda.

Du kan använda tjänsten var och när som helst

Du kan exempelvis använda Medinet från din hemdator. Tjänsten fungerar på datorn, mobiltelefonen och surfplattan. Dina laboratoriesvar visas i realtid på ditt eget hälsokonto, och du behöver inte skilt be om att få svaren.

Medinet är gratis och menad för alla

Tjänsten är till för alla. Du kan börja använda den genast med dina nätbankskoder eller i samband med din nästa mottagningstid hos läkaren.