FI / SV

Om tjänsten

Medinet är en helt ny form av elektronisk egenvårdstjänst. I Medinet-tjänsten kan du ta ibruk ett personligt virtuellt hälsokonto, som innehåller all väsentlig information om din hälsa och dina sjukdomar, såsom grunduppgifter, diagnoser, föreskrivna receptmediciner, undersökningsuppgifter, registrerad riskinformatioon och vaccinationer. Du kan och se dina ikraftvarande tidsreserveringar till hälsovårdspunkten i din hemkommun. Via Medinet-kontot kan du också fylla i elektroniska blanketter, som vanligtvis bör fyllas i samband med besöket på hälsovårdspunkten.

Ditt Medinet-hälsokonto är anpassat just för dig. Det är enkelt att ta kontot ibruk, eftersom när du beslutar att ta tjänsten ibruk har redan en omfattande del av dina hälsouppgifter registrerats i Medinet av en sjukvårdsanställd.

Ibruktagningen av funktionerna i Medinet är uppdelad i flera faser. Alla sektioner finns inte genast till ditt förfogande, utan funktionerna läggs till enligt överenskommelse med Sibbo hälsovårdsväsendet. I fas 1 kan du administrera dina hälsouppgifter och fylla i elektroniska blanketter. I fas 2 läggs egenvårdsuppföljning och respons till, samt elektronisk hälsogranskning.

Följ upp din egen hälsa

Personlig respons

På Medinet-kontot kan du följa upp din egen hälsa eller ditt sjukdomstillstånd. Vårdplanen som du har gjort upp tillsammans med en sjukvårdsanställd uppdateras automatiskt, och på basen av den kan du följa upp och registrera överenskomna mätningar, såsom blodtrycksvärden, vikt, blodsocker och motion. Från Medinet får du aktivt stöd med uppföljningen. På basen av mätningsresultaten från du omedelbart personlig respons (producerad inom Care4Me-projektet/VTT), som stöder, vägleder, påminner och varnar, om mätningsresultaten påvisar att det finns behov för respons. Responsen baserar sig på din egen vårdplan och de nationella vårdrekommendationerna och referensvärdena.

På kommande: Elektronisk hälsogranskning

Rapport om din egen hälsa

Via det virtuella hälsokontot kan du utföra en omfattande elektronisk hälsogranskning på dig själv. Granskningen kartlägger bl.a. din risk att insjukna i sjukdomar som förkortar ditt liv. Granskningen genererar också en rapport som hjälper dig att upprätthålla din hälsa och på så sätt förlänga din livslängd genom ändringar i levnadsvanorna. Rapporten kan sparas på Medinet-kontot, så att påverkan av ändringarna i levnadsvanorna kan följas upp genom att upprepa den elektroniska hälsogranskningen, exempelvis årligen.